Vilse

Ibland har tröttheten inget namn...

Den är bara där, dov och mörk,

och hotfull.

Jag fruktar att jag gjort det,

alldeles för länge...

Stannat i mörkret,

omsluten av mörkret...

 

Jag måste finna modet,

och hoppet...

annars blir jag uppäten här.

 

Resan är oändligt lång,

alltför lång...

Jag förlorar hela tiden

bitar av mig själv...

Vilsen i mörkret...

Vilse i det mörkaste av  vatten.

 

 

 

22 Sep 2022

Varmt välkommen till

zeldaimani.site

 

/zspin.jpg

 

Facebook

 

/zspin.jpg

"Tear off the mask.

Your face is

glorious."

 

/zspin.jpg

Zelda Imani

2022-11-08