Sönderfallande

Även nu,

så trasig som du känner dig,

är du fortfarande så stark.

 

Det finns något att säga,

om hur du håller ihop dig,

trots att hela ditt väsen och

existens,

i varats ögonblick,

faller samman...

 

Fortsätt fokusera,

livet kan fortsätta,

om du bara orkar

fästa blicken ,

på krönet framför dig...

 

Vem säger

att kampen om överlevnad,

är vacker eller graciöst?

 

Du måste bara fortsätta...

2 Mar 2023

Varmt välkommen till

zeldaimani.site

 

/zspin.jpg

 

Facebook

 

/zspin.jpg

"Tear off the mask.

Your face is

glorious."

 

/zspin.jpg

Zelda Imani

2022-11-08