Smärta

/sashastergiou.jpg

Vissa dagar är jag en krigare,

andra dagar är jag en krackulerad själ,

en spillra av hopplöshet.

Andra dagar är jag lite av båda. 

Men varje dag försöker jag.

25 Jan 2023

Varmt välkommen till

zeldaimani.site

 

/zspin.jpg

 

Facebook

 

/zspin.jpg

"Tear off the mask.

Your face is

glorious."

 

/zspin.jpg

Zelda Imani

2022-11-08