Mod

När stormen börjar avta,

så kommer du att inse,

hur enkelt det var,

att färdas över

orons ocean...

 

Allt du verkligen behövde,

var ditt mod,

som du hela tiden

hade inom dig...

 

Så tänker jag mig stormen,

när jag befinner mig i

stormens öga... 

 

20 Mar 2023

Varmt välkommen till

zeldaimani.site

 

/zspin.jpg

 

Facebook

 

/zspin.jpg

"Tear off the mask.

Your face is

glorious."

 

/zspin.jpg

Zelda Imani

2022-11-08