Magi

När dom säger,

att du ser saker, hör saker,

och känner saker,

som dom inte själva förstår, 

är för att dom förstår inte,

din kraft

och fulla potential.

Dom kommer aldrig att förstå

att magi finns,

och att du är magisk.

Det är heller inte meningen,

att dom skall förstå....

Magins värld,

är för få utvalda...

 

17 Nov 2022

Varmt välkommen till

zeldaimani.site

 

/zspin.jpg

 

Facebook

 

/zspin.jpg

"Tear off the mask.

Your face is

glorious."

 

/zspin.jpg

Zelda Imani

2022-11-08