Konst

Konst,

är inte bara vackert,

det är om vilka vi är,

det handlar om betraktarens ögon.

Om vad som hände oss,

och om vad som påverkade oss. 

 

Färgerna, orden eller formen,

kan vara ljusa och smekande,

men även mörka,

och ibland karga och hårda.

 

Jag ser det grå landskapet 

och orden,

dessa ger mig ro.

Det är min sanning.

13 Feb 2023

Varmt välkommen till

zeldaimani.site

 

/zspin.jpg

 

Facebook

 

/zspin.jpg

"Tear off the mask.

Your face is

glorious."

 

/zspin.jpg

Zelda Imani

2022-11-08