Jag är

Jag är hoppets vävare,

letar efter skuggor 

för silverstjärnor.

 

Jag gör ljus ur mörkret.

Jag gör drömmar av ärr.

13 Feb 2023

Varmt välkommen till

zeldaimani.site

 

/zspin.jpg

 

Facebook

 

/zspin.jpg

"Tear off the mask.

Your face is

glorious."

 

/zspin.jpg

Zelda Imani

2022-11-08