Ibland

Ibland kommer jag på mig själv,

med en stilla önskan...

 

För att långsamt försvinna,

är inte vackert alls,

inte ens klädsamt.

Det är heller inte en långsam tryckare,

med möjlighet att avsluta,

på bästa möjliga vis.

 

Det är heller inget episkt drama,

där slutscenen och avskedet 

blir odödligt...

 

Det är sträckan till slutscenen,

som är hånet mina vänner...

Smärtan, ångesten och hopplösheten.

Dödsmasken som sitter hårt klistrat

med ödet .

 

Ibland kommer jag på mig själv,

med en stilla önskan...

 

Det hade varit så mycket enklare,

att försvunnit under hans hand,

i hans vrede och hat,

eller omedelbart i pandemin...

 

Än denna långa obekväma och 

smärtsamma dödsdans.

 

 

26 Apr 2023

Varmt välkommen till

zeldaimani.site

 

/zspin.jpg

 

Facebook

 

/zspin.jpg

"Tear off the mask.

Your face is

glorious."

 

/zspin.jpg

Zelda Imani

2022-11-08