Dikter

                             

 

Absolution

Vid varje svart natt ,

söker själen efter absolution,

för helandet hon söker,

men inte finner.

Sökandes efter svaren,

som inte kommer,

där hennes val,

endast blir att existera,

i skymingslandet

där hon bor.

 

Läkning

Ibland är helandet och läkningen 

vila...

Den gömmer sig från världen

och den bär allt inom sig...

 

Så var stilla och njut av tystnaden,

och hör någonstans långt bort,

en porlande bäck,

som viskar om bättre tider...

 

Läkningen är långsam,

och hoppet ger löften,

men smärtar ibland i dagsljuset,

när siluetten av smärta

blir så mycket tydligare...

 

Fenix

Hon vände ryggen,

till den sargade kroppen

och själen.

 

Hon valde att möta de

flammande lågorna,

först då kom hoppet

i sanningen...

 

22 Sep 2022

Varmt välkommen till

zeldaimani.site

 

/zspin.jpg

 

Facebook

 

/zspin.jpg

"Tear off the mask.

Your face is

glorious."

 

/zspin.jpg

Zelda Imani

2022-11-08