Demoner

De äger mig inte,

demonerna, de mörka haven,

ärren eller sjukdomarna.

 

De är bara mobbare,

som min ande 

besegrar varje dag.

20 Mar 2023

Varmt välkommen till

zeldaimani.site

 

/zspin.jpg

 

Facebook

 

/zspin.jpg

"Tear off the mask.

Your face is

glorious."

 

/zspin.jpg

Zelda Imani

2022-11-08