Blogg

                             /59d29ee8-8414-453d-a9e0-2527ceefb933.jpg        

   

                                      

RSS

Johannes

24 Mar 2024

Min älskade lilla,

jag bär med mig dig

varje dag,

Till vi möts i evigheten.

 

Min älskade lilla,

din födelsedag var igår,

och fortfarande känns det som igår,

när du lämnade oss på påsken.

 

Min älskade lilla,

du var mitt stora  underverk ,

min stora kärlek och meningen

i mitt unga liv.

 

Aldrig glömmer jag vårt avsked,

hur jag höll dig hårt intill mitt hjärta.

Hur jag smekte ditt vackra lilla ansikte,

de ljusa små  lockarna...

Jag ville aldrig släppa dig...

 

Min värld rasade samman när du försvann till himlen,

och jag blev lämnad ensam kvar.

Det tog mig år att finna frid och mening.

 

Men jag vet nu min lilla,

att du var mitt största privilegium. 

För genom dig har jag skådat evigheten.

 

Du min son och nu min ängel,

jag älskar dig till evigheten

och oändligheten.

 

 

 

 

Att vara Kvinna

8 Mar 2024

Jag brukar ofta säga till mina tonårsdöttrar, att det inte är lätt för dem att växa upp till unga  kvinnor i vår moderna och föränderliga värld, men också förvrängda värld.

Jag var ung på 90-talet när utseendehetsen var stor och jag förfärades många gånger över objektifieringen som vi unga tjejer fick utstå. På den tiden arbetade jag från ung tonåring som modell, och det var tveklöst en svart period  mitt liv. Och dessa år har kommit att prägla hela mitt liv. Därför är det med stor oro, som jag betraktar unga tjejers villkor i samhället, omvärlden och inte minst i de sociala medierna.

Objektifiering och sexualisering av oss som kvinnor är inget nytt, det har förekommit genom hela historien. Enligt förlegade könsstereotyper ska män eftersträva makt medan kvinnor ska vara vackra att se på. Kvinnor förväntas attrahera män, därmed dikterar även männen villkoren för hur kvinnorna ska se ut för att vara attraktiva. Genom att kvinnor objektifieras, vilket är något skapat av män, så reduceras kvinnor från att vara en självständig person med egna idéer och tankar till att vara endast en kropp. På så sätt hotar hon inte mannens makt. 

I modellvärlden förväntades vi vara tillgängliga för möten och fester och ofta sexuella tjänster och gentjänster. Det var ett känt faktum att många i modellbranschen kunde utnyttjas och erbjudas jobb som en gentjänst. På den tiden vågade inte många unga tjejer säga nej, utan såg det som ett nödvändigt ont, för att kunna klättra vidare i karriären. Vi var ofta också som en boskapsmarknad som inspekterades med kritiska ögon av branschen. Det var vanligt förekommande att få avrättningar beträffande utseendet. Ofta blev vi kallade tjocka och skulle ställas på hysteriska dieter. För min del ledde det till ätstörningar och anorexia och en mycket förvrängd självbild. Jag klarade inte hetsen och livsstilen utan flydde från Paris och hem till familjen, tryggheten och böckerna. 

Men när jag några år senare började min akademiska karriär, fick jag bakom min rygg höra samma kommentarer. Jag kunde omöjligt prestera, utan jag måste ha använt mitt utseende. Med andra ord, man idiotförklarade mig. Man gjorde mig till ingen, ännu en gång. 

Så utan överdrift kan man säga, att jag led mig genom mina ungdomsår, jag var förstörd av utseendehetsen och objektifieringen av mig som kvinna. 

När jag nu ser mina döttrar sakta växa upp, så inser jag med ännu större fasa, att flickor och unga, i ännu större utsträckning tillåter sig att bli objekt. Vår äldre generation har ingenting lärt sig, utan vi har trissat upp utseendehetsen i proportioner som vi inte ens kan föreställa oss. Nu vill flickor så fort som möjligt växa upp, och tidigt börjar man också exponera sig på de sociala medierna. Dessa medier som genom likes avgör ditt värde. I samma medier gömmer sig också sexförbrytare och pedofiler...

Därför känner jag att vi har en  lång väg att vandra, när även den yngre generationen tillåter sig att bli objekt, att värdet hos en ung tjej oftast ligger i utseendet och inte i hennes egenskaper. Men fortfarande är också utseendet viktigt för mammorna till dessa unga tjejer/kvinnor, liksom deras mormödrar/farmödrar. Fortfarande mäter kvinnor varandras värde efter utseendet. 

När vi hela tiden matas med bilder i pressen och i sociala medier, på  kvinnor med en sexuell underton, så är det inte konstigt att kvinnor i dag tror att det enda som betyder något är utseende, att vi bedöms på hur vi ser ut och inte hur vi är. I all forskning kopplat till unga kvinnor och psykisk ohälsa framkommer att stress över kropp, vikt och utseende är en stor anledning till att många mår dåligt. 

- Vi är bara människor födda kvinnor och inte någons objekt. Sluta att reducera oss efter kropp och utseende.  Och ni som har makten måste inse att era privilegier är det som upprätthåller strukturen och förtrycket. 

Så med denna insikt, känns det som vi kvinnor har många slag att utkämpa, en viktig sak, är att ta tillbaks vår självbild, som alldeles fantastiska varelser, med eller utan mäns och samhällets erkännande. Vi är kvinnor, stolta och starka, i alla åldrar, former och färger.

Grattis till er alla på den Internationella Kvinnodagen.

Mellan varat och evigheten

26 Feb 2024

Han sa, jag ler med hela mitt hjärta när jag ser dig. Jag insuper doften av dig, långt efter att du lämnat sängkanten och mig. Och hela tiden du är ifrån mig fysiskt, så lever du i mitt hjärta. Men när du finns vid min sida, så är jag ett halvt steg in i evigheten, för min tid är snart till ända. 

Jag ser dig, jag hör dig och jag ler mot dig, men jag finns inte riktigt där. Jag skrattar och vi talar om minnen och vardagen. Men jag kan inte riktigt insupa dina ord. Hur kan jag förklara, att jag ser inte längre livet som dig, jag är i vardagen men jag gör samtidigt en själslig resa. Eftersom jag kan vinna eller förlora livet. Men om jag vinner mer tid, så är jag inte längre henne som du minns mig som. Och om jag förlorar, är jag också förändrad. Hela min historia har jag omvärderat.

Du ser mig, du känner att jag är förändrad. Men du säger ingenting och du frågar heller ingenting. Och jag känner tydligt att du är en av de levande som räds evigheten men mest av allt sjukdomar, som är beviset på vår dödlighet. Jag blir tyst och avvaktande, för jag söker djupet och inte ytan. Jag är långt ifrån dig, som vi befinner oss i olika galaxer. 

Insikten kommer alltid att vara min största gåva, som livet gav mig. Den kom som väldigt ung, och med detta har jag omfamnat hela mitt liv. Men du blev i slutet bara min dagsslända, som levde i ljuset av den jag var då. Du förfördes av min yta, men aldrig av mitt djup. 

Tanken svindlar, då någon gav mig den största bekräftelsen på sin dödsbädd. För jag är säkrare än någonsin, att du aldrig kommer att bära det hjärtat. För kärlek är att älska mellan varat och evigheten.

Feminism

21 Feb 2024

 

Jämställdhet mellan kvinnor och män

Feminismen värnar om kvinnors och mäns lika värde och rättigheter. Många feminister anser att vi lever i ett patriarkat där mannen är överordnad kvinnan. Feminister arbetar för att detta ska förändras så att kvinnorna får samma politiska, sociala, juridiska och ekonomiska möjligheter som männen.

Vi påtvingas tidigt våra könsroller

Tidigt inskolas vi människor i att tänka, handla och fungera i roller. Människan har från början få biologiska behov, utan formas av den miljö som hon lever i. Som en tänkare sa: "Människan är den galge som vi hänger olika roller på." Med det menas att vi människor föds in i en kultur och mycket snart tvingas vi in i olika roller, som för kvinnor t.ex. rollen som mor, älskarinna, hushållerska och maka.

Kvinnor förväntas därför leva i dessa roller i umgänget med andra. Feminister anser att det råder ett förtryck i dessa könsroller. Det är ett herre-slavförhållande. Mannen är det första könet medan kvinnan är det andra könet. Med det menas att det är mannen som bestämmer hur kvinnan ska vara och att kvinnan ska underordna sig mannen.

En av centralgestalterna inom feminismen, Simone de Beauvoir (1908-1986), skrev en bok under 1940-talet med titeln Det andra könet. Hon menade att kvinnan i historien har varit underordnad mannen. Ibland har kvinnan tvingats in i denna roll, ibland har hon själv valt att anpassa sig till den rollen.

Lång väg kvar till ett jämställt samhälle

Feminismen anser att kvinnokampen för jämställdhet har kommit en bit på väg i den västerländska kulturen, men inte i stora delar av den övriga världen. Där finns mycket att göra, men även här i vår kultur finns mycket kvar av ojämställdhet, enligt feminister. På ytan verkar relationen mellan man och kvinna tämligen jämställd, men ofta visar sig förtryckande könsroller så snart ett par skaffar barn.

  • Vem är hemma med barnen?
  • Vem lagar maten?
  • Vem städar?
  • Vem går upp på natten och tröstar barnet?
  • Vem är det som är ute och arbetar och gör yrkeskarriär?
  • Vem är det som har den högsta lönen?

Feminister anser att svaren på frågorna tydliggör det dolda förtryck som kvinnor är utsatta för.

Kvinnokampen bidrar även till att mannen befrias från förtryckande könsroller som hämmar honom. Många män lider av konkurrensen och prestationstänkandet i den manliga världen och skulle vilja öppna sig för ett rikare känsloliv istället för att ha kravet på sig att inte visa känslor.

Det finns hopp om att ändra dessa förtryckande könsroller. Simone de Beauvoir skrev "Man föds inte till kvinna - man blir det."

Feminismens grundidé

Det är inte lätt att definiera begreppet "feminism". Mycket allmänt skulle man kunna säga att feminismen är ett kritiskt perspektiv som syftar till att påvisa och förändra de maktstrukturer som är knutna till kön.

Feminismens grundläggande idéer utgår alltså från en uppfattning om att makten i samhället är orättvist fördelad mellan män och kvinnor. Tanken om att makten är orättvist fördelad i samhället och att könstillhörighet inte ska påverka en individs möjligheter, är i stort sett det enda som förenar alla feminister. För när man frågar hur en rättvisare fördelning ska uppnås går åsikterna isär. Det gör de också när man diskuterar vilket slutmålet är, d.v.s. hur en rättvis fördelning mellan män och kvinnor ser ut.

Historisk tillbakablick

Feminismen föddes ur upplysningstidens tanke om alla människors lika värde. Under  1800-talet fördes feministiska tankar fram inom ramen för de flesta  politiska ideologierna, konservatismen undantagen.

En av liberalismens främsta förgrundsfigurer, John Stuart Mill, argumenterar i Kvinnans underordnade ställning för kvinnors jämställdhet utifrån liberala grunder. Han menar att samhällsutvecklingen hämmas av att förvägra kvinnorna lika rättigheter. Detta eftersom halva befolkningens kapacitet inte tillvaratas. Som medlem av underhuset föreslog Mill 1867 att ordet "man" skulle ersättas med ordet "person" i syfte att ge män och kvinnor lika rösträtt.

Den socialistiske tänkaren Friedrich Engels menar i Familjens, privategendomens och statens ursprung att orsaken till kvinnoförtrycket finns i den monogama familjen, som baseras på mannens välde och vars ändamål är att avla barn för att föra vidare faderns förmögenhet. Engels föreslår därför att den privata äganderätten avskaffas och att samhället tar över ansvaret för uppfostran.

Under början av 1900-talet  ledde kravet på kvinnors lika rättigheter i samhället till att kvinnor fick rösträtt i flera europeiska länder.

På 1960-talet aktualiserades feminismen på nytt, framförallt inom olika vänsterrörelser. Idag hör vi ordet feminism titt som tätt i samhällsdebatten och liksom på 1800-talet kommer rösterna från såväl vänster- som högerhåll. Sedan 1990-talet har de flesta politiska partier lagt fram krav på kvinnors jämställdhet och också gjort anspråk på att kalla sig för feministiska.

En generell kritik

En punkt på vilken många feminister kritiserat andra politiska filosofer gäller hur de dragit gränsen mellan offentligt och privat. De synpunkter man då använt påminner en hel del om de som Engels förde fram. I sin kritik har feminismen vänt sig mot hur man, genom att låta äktenskapet och familjen tillhöra det privata, undviker att göra något åt förtrycket av kvinnor där det är som störst. För familjen fyller åtminstone två funktioner i bevarandet av könsrollerna. Det är familjens barnuppfostran som håller liv i de traditionella könsrollerna. Familjelivet har dessutom cementerat en orättvis fördelning av uppgifter, vilket gör det svårare för kvinnor att hävda sig utanför familjen.

Men feministernas praktiska slutsatser av de här förhållandena varierar alltså. Det finns feminister som hävdar att familjen måste göras till en del av det politiska området, medan andra helt enkelt vill avskaffa familjen som institution!

Likhetsfeminism

Den feminism, som likt Wollstonecraft anser att det är först när kvinnor ges samma rättigheter som män som de traditionella könsrollerna kan upphöra, kallas vanligen likhetsfeminism. Likhetsfeminismen menar att män och kvinnor, frånsett de rent kroppsliga skillnaderna, är lika väl rustade. Eventuella skillnader man ändå kan iaktta är ett resultat av yttre påverkan. Den yttre påverkan kan vara hur flickor och kvinnor påtvingas en handikappande kvinnoroll och orättvis särbehandling som resulterar i att de hamnar i en förtryckt situation. Den medför att kvinnor har lägre löner än män även när de utför samma arbete. Kvinnor ges därtill inte samma möjligheter att utveckla sina förmågor.

Eftersom skillnaderna inte beror på några medfödda olikheter, så kan förtrycket endast upphävas genom att kvinnor behandlas på samma sätt som män. Till likhetsfeministerna räknas (som vi sett ovan) Mill och Engels, men också Simone de Beauvoir.

Särartsfeminism

Mer radikala feminister menar att det inte räcker med att kvinnor ska behandlas på samma sätt som män. Särartsfeminister ser orsaken till förtrycket som något betydligt mer grundläggande än att det bara skulle vara en fråga om yttre påverkan. De menar att begrepp som frihet, rättighet och rättvisa har skapats utifrån en manlig erfarenhet. Så även om män och kvinnor behandlades lika utifrån dessa begrepp, så skulle kvinnan kvarstå i en förtryckt position eftersom det är männen som definierat begreppen. Begreppen måste därför ifrågasättas samtidigt som andra mer kvinnliga värden, t.ex. känsla och intuition ska uppvärderas.

Särartsfeminismen menar därför att vi inte ska eftersträva en situation där kvinnor och män behandlas lika. Vad vi istället ska göra är att erkänna könsskillnaderna och tilldela den kvinnliga särarten ett lika högt värde som getts den manliga.

Bland de feministiska filosoferna kan Sandra Harding, Sara Ruddick och Nel Nodding ses som representanter för särartsfeminismen.

Queerteorin

Under senare tid har en ny form av feminism vuxit fram som utgår ifrån Simone Bevaours tanke att man föds inte till man eller kvinna, utan att man istället blir det. Kön är enligt dessa feministiska tänkare bara en social konstruktion. En radikal form av detta tänkande är den så kallade queerteorin som bl.a. framförs av Judith Butler.

Butler hävdar att även våra biologiska kön är konstruerade. Enkelt förklarat argumenterar Butler för att vara född med en penis eller slida egentligen har lika stor betydelse som att vara född som blondin eller brunett. Det är enligt Butler samhället/kulturen som lagt på en rad egenskaper som ska gälla för "kvinnor" eller "män".

Med Butlers terminologi är könet performativt, det är något som likt en föreställning (eng: performance) skapas genom att det iscensätts av oss alla i vårt vardagliga handlande och våra liv i stort.

Jag kände några änglar som vandrade på jorden

18 Jan 2024

Vem vill inte tro på änglar och gränslös godhet? Vi är många som tror och några av oss som till och med sett änglar!

Jag har den stora förmånen att både sett änglar i skyn, men också mött några som vandrat på denna jord, och då tänker jag i första hand på min faster och hennes dotter som är min kusin. Redan som barn kunde jag känna att min faster var den varmaste och godaste människan jag träffat i mitt liv. Hon bar en aura av mildhet och godhet, samtidigt som hon vibrerade värme. Hon lämnade jordelivet tidigt, och bar i många år sina sjukdomar med en enorm grace. Hon var troende, men hennes gudstro blev aldrig rubbad, trots hennes enorma prövningar. Min älskade faster var friden personifierad. Det blev ödsligt och tomt den dagen hon lämnade oss för himlen. 

Hennes dotter som förlorade sin mamma väldigt tidigt, ärvde hennes mammas godhet och tro. Hon levde för kärleken och gav den till alla människor i hennes omgivning. Hon var ung när hon drabbades av bröstcancer, men överlevde den under många år. Aldrig klagade hon, aldrig var hon bitter, utan hon omfamnade varje dag i hennes liv. Hon var så älskad av alla, hon hade ett stort umgänge, och även en stor församling som hon tillhörde. När hon lämnade livet, blev jorden en kallare plats. 

För några dagar sedan kom min kusins facebook konto upp, och jag gick in i den för att titta. Och jag blev alldeles rörd, fastän det i år är fyra år sedan som hon gick bort, fortsätter människor att skriva till henne. Det om något visar att godhet och kärlek glöms aldrig bort. Min kusin och hennes mamma var något man sällan träffar på, änglar på besök från himlen. Jag är så övertygad att alla kände det, och därför fortsätter man skriva till min innerligt älskade kusin.

För några år sedan gick jag och min dotter längs vattnet, det var en novemberkväll och himlen var mörk, med undantag av lyktorna längs stranden. Plötsligt uppenbarar sig ett starkt ljussken över oss, när vi tittar upp ser vi en ängel i ljuset, som följer oss längs vattnet, efter en stund blir de plötsligt två ljusvarelser på himlen. Både jag och min dotter var alldeles betagna i vad vi såg och tittade hela tiden upp mot skyn, förbipasserande började också titta upp, men fortsatte att gå. Det var uppenbart att de inte såg vad vi såg. Till en man som ropade till, jag ser änglarna, jag ser verkligen änglarna.

Det var en mäktig stund, att änglarna visade sig för oss, jag kommer att bära det med mig till mitt sista andetag. För jag tror inte på änglar, jag vet om dess existens. 

God Jul och ett Gott Nytt År

1 Jan 2024

 

Ett Gott Nytt År 2024, må det nya året

komma med fred och frihet,

medmänsklighet och empati. 

 

// Zelda

 

 

Nyårsklockor

 

Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten
mot rymdens norrskenssky och markens snö;
det gamla året lägger sig att dö …
Ring själaringning öfver land och vatten!

Ring in det nya och ring ut det gamla
i årets första, skälfvande minut.
Ring lögnens makt från världens gränser ut,
och ring in sanningens till oss som famla.

Ring våra tankar ut ur sorgens häkten
och ring hugsvalelse till sargad barm.
Ring hatet ut emellan rik och arm
och ring försoning in till jordens släkten.

Ring ut hvad dödsdömdt räknar sina dagar
och forngestaltningar af split och kif.
Ring in ett ädlare, ett högre lif
med bättre syften, mera rena lagar.

Ring ut bekymren, sorgerna och nöden,
och ring den frusna tiden åter varm.
Ring ut till tystnad diktens gatularm,
men ring till sångarhjärtan skaparglöden.

Ring ut den stolthet, som blott räknar anor,
förtalets lömskhet, afundens försåt.
Ring in det rätta på triumfens stråt,
och ring till seger mänsklighetens fanor.

Ring, klocka, ring … och seklets krankhet vike;
det dagas, släktet fram i styrka går!
Ring ut, ring ut de tusen krigens år,
ring in den tusenåra fredens rike!

Ring in den tid, då andarne befrias
ur själfviskhetens sammansnörda band.
Ring mörkrets skuggor bort ur alla land;
ring honom in, den bidade Messias!

God Jul till mina läsare

25 Dec 2023

En God och Fridefull Jul 

Önskar jag mina fina läsare.

 

//Zelda

 

 

Tänd ett ljus

Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig hoppet försvinna,
det är mörkt nu, men det blir ljusare igen.
Tänd ett ljus för allt du tror på, för den här planeten vi bor på.
Tänd ett ljus för jordens barn.

Jag såg en stjärna falla, det var i natt när alla sov.
Jag tror jag önskade då att du var nära.
För en minut sen brann den en sekund, sen försvann den var det bara jag som såg?
På radion sjöng dom om fred på jorden, jag ville tro dom slitna orden.

Tänd ett ljus…

Jag fick ett kort från Wyndham, jag visste inte var det låg.
Jag såg på kartan, du är på andra sidan jorden.
Men det är samma himmel, det är samma hav, och stjärnan som jag såg,
föll för allting som vi drömmer, föll för att vi aldrig glömmer.

Tänd ett ljus…

God jul och gott nytt år!
Lova va” rädd om dig själv, det är den hälsning du får.

Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig hoppet försvinna,
det är mörkt nu, men det blir ljusare igen.
Tänd ett ljus för allt du tror på, för den här planeten vi bor på. Tänd ett ljus för jordens barn.
Åh. Tänd ett ljus för jordens barn. Tänd ett ljus för jordens barn.

 

/winter-still-life-artwork_-rustic-christmas-candles-painting.jpg

 

 

 

Glöm inte den mörka sidan av julen

23 Dec 2023

Dagen före julaftonen, och människor stressar som mest för att i morgon kunna skapa den perfekta julen. Idag trängs människor i affärerna för att köpa det sista till julbordet, kanske också de sista julklapparna. Många människor känner också oro och tvång inför de långa julhelgerna, oro för att inte leva upp till alla de förväntningar som ställs på oss...

Denna helg mer än någon annan samlas familjer, släkt och vänner för att fira julen tillsammans, och kravet på att socialisera är större än någonsin. Många påklistrade leenden bakom trötta och sönderstressade människor. Och kanske orkar inte heller alla hålla fasaden uppe. 

Men vad händer när just fasaden krackulerar? Ja den dystra sanningen är att många familjetragedier händer under julen. Alkoholkonsumtionen stiger kraftigt, familjer som redan har missbrukarproblem tillhör en av de stora riskgrupperna, liksom familjer med våldsproblematik, ekonomiskt utsatta ... Ja listan kan göras oerhört lång. Men vi får aldrig glömma, att det skulle också kunna vara du och jag... Och i alla konflikter och tragedier, finns de oskyldiga barnen, och dem får vi aldrig glömma.

Mer än någonsin i denna oroliga tid och värld, är det viktigt att komma ihåg julens verkliga budskap, kärleken och respekten för varandra.

 

Ljusbärare

24 Oct 2023

Vi lever i en mörk och ondskefull tid,

våld, hat och förakt,

sprider sig som en löpeld,

över vår jord.

 

Vi lever i en mörk tid,

och vi behöver ljusbärare ,

som kommer med hopp.

 

För utan hopp är vi förlorade.

Flickan på fotografiet

2 Sep 2023

Häromdagen satt jag och bläddrade i mina fotoalbum,

jag såg de svunna tiderna,

den lyckliga och oskyldiga tiden,

när framtiden kändes som hoppfullt löfte...

 

Jag såg människorna som jag älskar 

så mycket,

Jag såg platserna och kände minnena som kom

med fotografierna...

 

Aldrig kunde jag tro,

att livet skulle mörkna

så för mig.

 

Jag var så lycklig då,

eller var det 

i ett annat liv?

 

Jag vet inte säkert,

för när jag tittade närmare,

var ansiktet en främlings...

Skadad

2 Sep 2023

Jag kommer ihåg

som igår,

när livet bara kom att handla  

om överlevnad...

 

Vad bryr sig en krigare om

sommar, sol, semester och känslor?

När allt bara handlar om att överleva

från en dag till annan...

 

 

Blöder

16 Aug 2023

Genom mitt liv,

har jag vandrat oftast blödande,

och ensam.

 

Så ofta har jag önskat,

att någon vandrat vid min sida,

varit min sköld ,

torkat mina tårar och lagt förband.

 

Mörkret kan vara skrämmande att 

konfrontera ensam.

 

Men det skapar också en stark själ.

Som överlever mot alla odds.

Jag fann mig själv

31 Jul 2023

I ensamhetens stilla djup

Det var där, jag fann mig själv

När det inte fanns något att anspela på

Det var där, jag fann mig själv

 

I mitt hjärtats duk

Det var där, jag fann mig själv

När jag såg mig själv som konst

Det var där, jag fann mig själv

 

I mitt sinnes stillhet

Det var där, jag fann mig själv

Med en total avsaknad av tid och rum

Det var där, jag fann mig själv

 

I ondskan, som skalade bort all värdighet

Det var där, jag fann mig själv

När jag låg på knä för att be

Det var då, jag fann mig själv

 

I djupet av all min smärta

Det var där, jag fann mig själv

I regnets lugn och i snöflingornas kristaller

Det var där, jag fann mig själv

 

Jag skalade bort allt oväsentligt

Började be igen

Min själ och min vilja blev ett

När tiden stod stilla

och jag blev min egen skapelse

Kommunicera

13 Jul 2023

Alla talar till mig,

i tusen ord och inget.

Men du talar till min själ.

Att vara empat

13 Jul 2023

Jag kan se smärtan i dina ögon

Jag kan känna den innan du talar

Smärtan som du känner,

fullkomligt tar andan ur mig.

 

Jag absorberar allt,

och jag känner varje uns av din smärta.

 

Empater vandrar i sin egen smärta, 

och det kräver en bruten människa,

att se all smärta runt om.

 

Jag kan läsa ditt ansikte,

jag kan se djupt inom dig,

och jag vill alltid hjälpa,

de vilsna och de lidande. 

 

Men empater kan fastna i mörkret, 

därför måste vi hålla fast 

vid lågan.

För att inte förlora

oss själva 

i mörkret.

← Äldre inlägg

                                 

Varmt välkommen till

zeldaimani.site

 

/zspin.jpg

 

Facebook

 

/zspin.jpg

"Tear off the mask.

Your face is

glorious."

 

/zspin.jpg

Zelda Imani

2022-11-08